INHOUD TEKENCURSUS

Beheersing van de basistechnieken is onontbeerlijk, wil je niet op een gegeven moment vastlopen in je ontwikkeling als tekenaar of kunstschilder. De Basiscursus Tekenen voor jongeren en volwassenen biedt dan ook een gedegen basis voor de ontwikkeling van je tekentalent. Heb je eenmaal de basistechnieken van het tekenen in de vingers, dan vergemakkelijkt dit de overstap naar het schilderen aanzienlijk. Ben je een autodidact die graag tekent, start dan met de Basiscursus Tekenen.  

We beginnen met het leren hanteren van de tekenmaterialen via allerlei oefeningen, van hard naar zacht, van licht naar donker, kleur mengen en schaduw- en dieptewerking leren hanteren. We werken met grafietpotlood, kleurpotlood, houtskool, softpastelkrijt en Oost-Indische inkt. Stillevens, bloemen, abstract, mens- en dierfiguren en portretten komen aan bod. Naarmate de cursus vordert, zal de aandacht steeds meer verplaatsen naar de juiste verhoudingen voor een goede vormgeving, en naar de compositie van de tekening. Ook wordt er aandacht besteed aan een meer artistieke benadering van het tekenen.                                                                                          

                                                                            -*-*-

Heb je de basiscursus gevolgd of heb je de basistechnieken al onder de knie, dan kun je instromen in de Vervolgcursus Vrij Tekenen voor jongeren en volwassenen. In deze cursus kies je zelf de onderwerpen en maak je zelf je keuzes uit de tekenmaterialen die je in de Basiscurus hebt leren hanteren. Je krijgt begeleiding op maat om tot verfijning van je tekentechniek te komen, en word gestimuleerd je grenzen te verleggen en jouw authentieke manier van tekenen verder te ontwikkelen.

Heb je bij mij de basiscursus gevolgd, dan kun je in het volgende cursusjaar ook kiezen voor de  Basiscursus Portret& Mensfiguur. Hier komen niet alleen gezichten, maar ook het hele menselijke lichaam aan bod. Je leert veel over de juiste verhoudingen, de gelaats- en lichaamsverschillen tussen man, vrouw en diverse rassen, en de lichaams- en gelaatsverhoudingen van opgroeiende kinderen. Er wordt daarnaast veel aandacht besteed aan de schaduwwerking die een portret 'levend' maakt. Met het toepassen van verschillende tekentechnieken, en met de tekenmaterialen die je in de basiscursus hebt leren hanteren, krijg je een gaandeweg goede indruk van de vele mogelijkheden die er zijn op het gebied van portrettekenen.  

                                                                    -*-*-       

Alle cursussen voor jongeren en volwassenen bestaan uit 30 wekelijkse lessen van 2 uur per week, uitgezonderd de schoolvakanties. 

-*-*-

Heb je niet de Basiscursus Portret & Mensfiguur bij mij gevolgd, maar wil je toch proeven aan het portrettekenen, dan is er de mogelijkheid om in de maanden januari en mei de Korte Basiscursus Portrettekenen te volgen. Deze cursus verschaft je een goede basis voor het leren portrettekenen. De belangrijkste aspecten van het portrettekenen komen aan bod. De Korte Basiscursus Portrettekenen beslaat 10 wekelijkse lessen van ieder 2 uur. Er wordt alleen gewerkt met potloden in de hardheden HB en 4B.  

                                                                             -*-*-

De Tekencursus voor Kinderen is gesplitst in groepen van de leeftijd 7 t/m 9 jaar, en groepen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar. Bij de groepen van 7 t/m 9-jarigen staan de fantasie en belevingswereld centraal. Spelenderwijs worden tekentechieken aangeleerd, en komt het leren hanteren van diverse tekenmaterialen aan bod.  Bij de groepen van 10 t/m 12-jarigen wordt naast de creatieve expressie ingespeeld op de groeiende behoefte aan realisme: naast het leren hanteren van diverse tekentechnieken en tekenmaterialen, ligt de nadruk op het leren natekenen, met uiteraard alle ruimte voor de eigen expressie. Er wordt aandacht besteed aan schaduwwerking en het vinden van juiste verhoudingen en een goede compositie.

De Tekencursus voor Kinderen beslaat 30 wekelijkse lessen van 1 uur per week, uitgezonderd de schoolvakanties. Er wordt gewerkt met potlood, kleurpotlood, softpastelkrijt en houtskool. In het tweede cursusjaar wordt er naast deze materialen ook gewerkt met Oost-Indische Inkt.  

                                                                             -*-*-